• Cereri de retrocedare: pe cale administrativa sau judecatoreasca.
 • Redactari contracte, tranzactii sau alte cereri.
 • Reprezentare si asistenta juridica in fata instantelor de judecata.
 • Reprezentare si asistenta la Notariat.
 • Achizitii imobiliare.
 • Negocieri.
 • Actiuni in uzucapiune.
 • Actiuni in granituire.
 • Actiuni in simulatie.
 • Actiuni in nulitatea actelor.
 • Actuni ce privesc dreptul de servitute.
 • Actiuni ce privesc dobandirea unui drept de proprietate.
 • Actiuni privind exproprierea.
 • Actiuni posesorii.
 • Rezilierea contractelor si rezolutiunea.
 • Partajul judiciar.
 • Succesiunile.
 • Raspunderea contractuala si delictuala.
 • Actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri.
 • Partaj.
 • Recuperare creante.
 • Iesire din indiviziune.
 • Contestatia la executare.
 • Executare silita.