Logo-Avocat-mocanu-cu slogan
0765.473.209

Telefon de serviciu

Misiunea avocatului

Misiunea avocatului

Art. 1.1 din Codul Deontologic al Avocatului din Uniunea Europeană

Într-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie, avocatul îndeplineşte un rol special. Îndatoririle avocatului nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii. Avocatul trebuie să vegheze la respectul Statului de drept şi a intereselor celor ale căror drepturi şi libertăţi le apără.

Este îndatorirea avocatului nu numai să pledeze pentru cauza clientului său ci şi să fie sfătuitorul clientului. Respectul pentru misiunea profesională a avocatului este o condiţie esenţială a Statului de drept şi a unei societăţi democratice.

Prin urmare, misiunea avocatului îi impune îndatoriri şi obligaţii multiple, (uneori aparent contradictorii), în raport de: client, tribunale şi celelalte autorităţi în faţa cărora avocatul pledează pentru cauza clientului sau acţionează în numele acestuia, profesia sa în general şi fiecare confrate în particular, public, pentru care o profesie liberală şi independentă, supusă respectării normelor pe care ea şi le-a impus, este un mijloc esenţial de apărare a drepturilor omului în faţa Statului şi a altor puteri din societate.

Un avocat trebuie, menținând în același timp respectul cuvenit și curtoazia față de instanța de judecată, să apere interesele clientului, onorabil și fără teamă, neavând interese sau beneficii pentru el însuși sau altă persoană.

Un avocat nu trebuie să dea cu bună știință informații false sau care induc în eroare instanța de judecată.”

Misiunea avocatului | Rolul avocatului

Alineatul 6 al Comentariului Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept din Europa (CCBE) la Carta principiilor fundamentale ale avocatului european

Rolul avocatului, indiferent dacă e deținut de către o persoană, o corporație sau stat, este cel de consilier de încredere al clientului și reprezentant al acestuia, este un profesionist respectat de terți, și un participant indispensabil la administrarea echitabilă a justiției.

Cuprinzând toate aceste elemente, avocatul, care servește fidel interesele clientului sau / clientei sale și protejează drepturile clientului, îndeplinește, de asemenea, funcțiile avocatului în societate – care sunt: să aplaneze și să prevină conflictele, să se asigure că aceste conflicte sunt rezolvate în conformitate cu principiile recunoscute ale dreptului civil, public sau penal, ținând cont de drepturi și interese, să continue dezvoltarea legii și să apere libertatea, justiția și statul de drept”.

 

Misiunea avocatului | Jurământul avocatului

Art. 22 al. (1) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului și să exercit profesia de avocat cu cinste și demnitate. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”


Misiunea avocatului | Avocat în România

În accepțiunea generală, avocatul este un jurist ale cărui funcții tradiționale sunt de a consilia, reprezenta, asista și apăra clienții săi, persoane fizice sau juridice, în instanțele de judecată, prin pledoarie, pentru afirmarea drepturilor acestora. În plus, avocatul poate îndeplini funcții de consultanță, de raportor sau de mandatar al clientului.

Avocatul reprezintă și apără clienții în chestiuni diverse precum divorțuri, moșteniri, litigii, aspecte penale sau comerciale, etc. În practică, unii avocați sunt specializați: avocat pledant (de instanță), avocat de afaceri (de consultanță), avocat de dreptul muncii, avocat de dreptul familiei etc.

A lucra ca avocat implică aplicarea practică a teoriilor și cunoștințelor juridice abstracte pentru a rezolva probleme specifice individualizate sau pentru a promova interesele celor care angajează avocați pentru a le presta servicii juridice. Rolul avocatului variază foarte mult în funcție de jurisdicție

În România, avocatul este persoana licențiată în știinte juridice care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui examen organizat de baroul în care intenționează să profeseze. După admiterea în profesie, avocatul poartă titlul profesional de avocat stagiar, urmând a fi înscris pe Tabloul avocaților stagiari.

La înscrierea în barou, avocatul depune un jurământ într-un cadru solemn. După efectuarea stagiului obligatoriu de 2 ani, avocatul stagiar trebuie să susțină un examen de definitivat organizat de barou, în urma căruia avocatul este înscris pe Tabloul avocaților definitivi.

În principal, activitatea avocatului se realizează prin consultații cu caracter juridic și prin asistență sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe de jurisdicție.

În exercitarea profesiei, avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic. El promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului.

Deși avocații au o formare juridică generală, complexitatea tot mai mare a aspectelor de drept, generată de evoluția societății, a impus specializarea acestora pe diferite ramuri de drept (drept comercial, drept civil, drept penal, drept fiscal etc) sau pe categorii de activități:

Telefon:

0765.473.209

Sediu:

str. Libertatii nr.17, bl.O1A, parter, Tecuci 805300, Romania

Program de lucru:

9:00 – 16:00 – de luni până vineri 

Logo-Avocat-mocanu-deschis

Avocatul promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului. 

© 2022 | Avocat Mocanu Valeriu-Bogdan. Toate drepturile rezervate   

Realizat și promovat de DECIBEL Medianet , Tecuci